Product was successfully added to your shopping cart.

Aktív Kft. webáruház

Kérdése van?
Keresse ügyfélszolgálatunkat

Kosár

Általános Szerződési Feltételek


A www.aktivkft.hu általános szerződési feltételei


(ÁSZF – Lezárva: 2022. április 6.)


Tartalomjegyzék


1. Bevezetés
2. Fogalom meghatározások
3. Általános tudnivalók
4. Az Üzemeltető és a Fogyasztó között kötött szerződésekről általánosan
5. Általános szerződési feltételek célja, hatálya
6. A megrendelhető Termékek körei általánosságban
7. A megrendelhető Termékek kategóriái
8. A Weboldalról történő megrendelés általános szabályai
9. A megrendelés menete általánosságban
10. Eltérés a megrendelés általános menetétől
a. Eltérés a megrendelés általános menetétől – Egyedi Termék
b. Eltérés a megrendelés általános menetétől – Raktáron nem lévő Termék
c. Eltérés a megrendelés általános menetétől – az utánvétes vásárlás
d. Eltérés a megrendelés általános menetétől – az előreutalás
11. Regisztráció és bejelentkezés a Weboldalra
12. A teljesítés
13. Panaszkezelés rendje
14. Elállás (felmondás) joga
a. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról
b. Az elállás joghatásai
c. A fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket (45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 27. §)
d. A fogyasztót megillető (indokolás nélküli) elállási jog alóli kivételek
e. A fogyasztót megillető elállás hatása a járulékos szerződésekre
15. Jótállás
16. Szavatosság – Kellékszavatosság: tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet alapján
17. Szavatosság - Termékszavatosság
18. A szavatossági igény esetén történő eljárás
19. Irányadó jogszabályok
20. Vegyes Rendelkezések
I. sz. Melléklet: Tájékoztató - Elállási/Felmondási jog
II. sz. Melléklet: Elállási nyilatkozatminta
III. sz. Melléklet: KÉRELEM békéltető testületi eljárás lefolytatására


1. Bevezetés

1. A www.aktivkft.hu (továbbiakban: „Aktív Webshop”) weboldal üzemeltetője, az AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. ezúton hívja fel valamennyi látogatójának figyelmét, hogy amennyiben a weboldalt tovább kívánja használni, vagy a weboldalon keresztül fogyasztója kíván lenni a weboldalt üzemeltetőnek,

a) úgy figyelmesen olvassa el

i. a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), valamint az

ii. Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatot, és

b ) kizárólag abban az esetben használja tovább a weboldalt, és

c) kizárólag abban az esetben vegye igénybe/rendelje meg a weboldal üzemeltetőjének weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásait és/vagy Termékeit, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve, valamint az Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatot megértette és elfogadta.

2. Tekintettel arra, hogy a hatályos Polgári Törvénykönyv 6:78. § 1. bekezdése szerint az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta, a Weboldal Üzemeltető kinyilvánítja, hogy felhívja leendő ügyfelei figyelmét arra, hogy a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek elérhetőek a www.aktivkft.hu weboldalon.

3. Ügyfél a Weboldal további használatával, különösen a weboldalra történő regisztrációval, vagy a Weboldalon keresztül történő megrendeléssel kijelenti, hogy a mindenkor hatályos általános szerződési feltételeket megismerte, megértette, elfogadta, és magára nézve kötelezően elfogadta2. Fogalom meghatározások

1. A mindenkor hatályos általános szerződési feltételekben használt kifejezések, fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak:

2. Üzemeltető vagy Vállalkozás

a) neve: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.

b) székhelye: 6344 Hajós, Kossuth utca 21.

c) telephely: 6500 Baja, Dózsa György út 306.

d) levelezési cím: 6500 Baja, Keleti Krt. 47.

e) képviselő: Hévizi János

f) kapcsolattartó: Pechtinger Tamás

g) nyilvántartási szám: 03-09-100194

h) adószáma: 10459340-2-03

i) telefonszáma: 78/548-044

j) faxszáma: 78/548-031

k) e-mail címe: info@aktivkft.hu

l) weboldal címe: www.aktivkft.hu

m) kamarai tagság: Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja

n) bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

o) számára tárhelyet biztosító szolgáltató megnevezése és székhelye: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Tárhelyszolgáltató e-mail címe: support@tarhely.eu3. Fogyasztó vagy Ügyfél: a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek alanya, aki

a) a weboldalra regisztrált természetes személy, és/vagy

b) a weboldalon keresztül terméket és/vagy szolgáltatást megrendelő természetes személy.4. Felek: az Üzemeltető és a Fogyasztó együttesen.

5. Termék: minden ingó dolog, amelyet az Ügyfél a weboldalon keresztül megrendelhet.

6. Weboldal: a www.aktivkft.hu weboldal és minden aloldala,

a) ideértve annak olyan felületét, amelyen keresztül az ügyfél a weboldalra beregisztrálthat, beléphet, vagy

b) amelyen keresztül az ügyfél termékekről és/vagy szolgáltatásokról tájékozódhat, azokat virtuális kosarába téve megrendelheti, vagy

c) megrendeléseit módosíthatja, törölheti, és

d) amelyet az Üzemeltető a számára tárhelyet biztosító szolgáltatón keresztül üzemeltet.3. Általános tudnivalók


1. Üzemeltető felhívja a weboldal látogatóinak, valamint az Ügyfeleknek a figyelmét arra, hogy az Üzemeltető a 2011. évi CXII. tv. alapján adatkezelőnek, a Fogyasztó pedig érintettnek minősül, így ennek tudatában kell az Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzatot értelmezni.


2. Üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy

a) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 15. pontja alapján, a hatályos, 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § 1. bek. 4. pontja szerinti, tehát szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személynek, röviden vállalkozásnak minősül, valamint arra, hogy

b) a 2001. évi CVIII. (elektronikus kereskedelemről szóló) törvény 2.§ k.pontjában meghatározott szolgáltató is, hiszen az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt.


3. Üzemeltető felhívja a figyelmet arra is, hogy

a) a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja alapján, a hatályos, 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § 1. bek. 3. pontja szerinti, tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, valamint arra, hogy

b) a 2001. évi CVIII. (elektronikus kereskedelemről szóló) törvény 2.§ v.pontjában meghatározott fogyasztó is egyben, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy


4. Az Üzemeltető a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének – az egyértelműség és pontosság, valamint közérthetőség követelményének megfelelően, az alábbiak szerint tesz eleget:

a) A szerződés szerinti Termék lényeges tulajdonságairól - az erre szolgáló adathordozót is figyelembe véve - a megfelelő mértékben a Weboldalon található egyes Termékekre, valamint termékkategóriákra való kattintással kap a Fogyasztó tájékoztatást.

b) Az Üzemeltető üzleti tevékenysége helyének postai, levelezési címe a következő: 6500 Baja, Keleti Krt. 47. A Fogyasztó panaszait erre a címre, az Üzemeltetőnek címezheti.

c) A szerződés szerinti Termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről Fogyasztó előzetes tájékoztatást kap a 4.a) pontban meghatározott elektronikus felületen.

d) Az ellenszolgáltatás összegén kívül felmerülő költségekről, így különösen a fuvardíjról vagy postaköltségről, a vásárlás folyamata során - a megrendelés megtételét megelőzően - automatikus tájékoztatást kap a Fogyasztó a fizetési/pénztár szakaszba érkezéskor, forintban meghatározott összeg szerint.

e) A szerződés megkötéséhez a Felek számítógépes elektronikus kapcsolatot vesznek igénybe, amely biztosításáért, illetőleg a honlap elérhetőségéért, tájékozódásra, vásárlásra történő használatáért az Üzemeltető semmilyen díjat nem számít fel, azonban a Weboldalt látogató, fogyasztó viseli a hozzáféréshez

szükséges saját használatú berendezéseinek és adatátviteli kapcsolatainak költségét.

f) Telefonhívás esetén az Üzemeltető nem biztosít kedvezményes, vagy díjmentesített hívási lehetőséget.

g) A weboldal, információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent rendkívüli kockázatot, azonban a Fogyasztó tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:

i. használjon vírus- és külső jogosulatlan behatolás védelmi szoftvereket friss adatbázissal,

ii. telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

h) Üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

i) A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a szerint a Fogyasztót elállási és felmondási jog illeti meg a szerződéskötést követően az ott meghatározott határidőn belül, mely határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 22. §-ában foglaltakról), valamint ugyanezen jogszabály 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat mintáról, ezen jogszabály 1. számú és 2. számú minta tájékoztatója alapján ad tájékoztatást az Üzemeltető, amelyek mindenkor hatályos ÁSZF mellékleteinek tekintendők.

j) A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-ában írt fogyasztót illető elállási és felmondási jog gyakorlása esetén a Termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, az Üzemeltető nem vállalja e költségek viselését.

k) A Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 26. §-ában írtak szerint köteles megtéríteni az Üzemeltető ésszerű költségeit, ha ugyanezen rendelet 13. § vagy 19. §-ában írt esetben a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. §-ban meghatározott, indoklás nélküli elállási vagy felmondási jogát.

l) A Fogyasztót nem illeti meg a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 20.§-a szerinti elállási vagy felmondási jog e Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdésében meghatározott, de különösen a jelen ÁSZF-ben - „A fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek” cím alatt - felsorolt esetekben.

m) A Felek között kötött a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozóan a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről az Üzemeltető a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 11. § (5) bekezdésére tekintettel, ezen jogszabály 3. számú mellékletében foglalt tartalmat, mint tájékoztatást a jelen ÁSZF külön fejezeteiben adja meg.

n) Az értékesítés utáni ügyfélszolgálat és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről szóló tájékoztatást az Üzemeltető a jelen ÁSZF-ben adja meg.

o) A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

p) A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama a sérülés és/vagy hiány miatti jelzést illetően az átvételkor nyomban, a visszaküldést illetően 1 nap (ez a haladéktalan fogalma alá vonható, különös tekintettel a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdésére is figyelemmel).

q) A Fogyasztó az Üzemeltetőnek nem biztosít letétet, vagy egyéb pénzügyi biztosítékot.

r) A digitális adattartalom olyan módon működik együtt a hardverrel illetőleg a szoftverrel, hogy az elkészített Weboldal böngésző-független módon működik együtt minden operációs rendszerrel.

s) Üzemeltető a panaszkezelés módjaként elektronikus üzenetváltást, ennek eredménytelensége esetén – azokban az ügyekben, melyben szükségesnek ítéli – személyes kapcsolatfelvételén alapuló panaszkezelést alkalmaz. Egyebekben a jelen ÁSZF Panaszkezelés rendje c. fejezete az irányadó.

t) Fogyasztó fogyasztói jogvita esetén a lakóhelye szerint illetékes megyei békéltető testülethez fordulhat kérelem benyújtásával. Üzemeltető ezúton tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy a

békéltető testületek elérhetőségei a http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek   oldalon találhatóak meg, továbbá, hogy a kérelem megtalálható a jelen ÁSZF mellékleteként.


4. Az Üzemeltető és a Fogyasztó között kötött szerződésekről általánosan

1. A Weboldal üzemeltetésének elsődleges célja a Ptk. 6:215. § (1) bekezdése szerinti adásvételi szerződés létrehozása az Üzemeltető, mint eladó és a Fogyasztó, mint vevő között.

2. Felek a Weboldalon keresztül Termékek egyedi adásvételére vonatkozó szerződéseket kötnek oly módon, hogy az Üzemeltető által szolgáltatott információk alapján - a Fogyasztó által tett ajánlat (azaz megrendelés) Üzemeltető általi elfogadásával jön létre a szerződés.

3. A szerződés, – a Ptk. 6:58. §-a szerint – a Felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére, és jogosultság a szolgáltatás követelésére.

4. A Ptk. 6:63. § (2) bekezdése szerint a szerződés létrejöttéhez a Feleknek a lényeges és a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges.

5. A jelen ÁSZF tartalmazza az Üzemeltető, mint eladó által – hatályos jogszabályok alapján – lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodást, melyeket a Fogyasztó ilyenként a fentiek szerint elfogad.

6. Az egyes adásvételi szerződések határozott időre, mégpedig a Fogyasztó által megrendelt Termékek tulajdonjogának szolgáltatására, és a szerződésszerű pénzügyi teljesítésre jönnek létre, ide nem értve az Üzemeltető nem, késedelmes vagy hibás teljesítéséből, szerződésszegéséből származó, valamint a Fogyasztó igényérvényesítésére nyitva álló határidőket.

7. A szerződés nem alakul át határozatlan időtartamúvá.

8. Az általános szerződési feltételeket az Üzemeltető távollevők között több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a távollevők közreműködése nélkül előre határozta meg, azt a Felek egyedileg nem tárgyalták meg.

9. Az Üzemeltető köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, és biztosítja is, hogy a Fogyasztó az adatátviteli hibák azonosítását és kijavítását, megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában a Fogyasztó megrendelése nem minősülne szerződéses nyilatkozatnak, hivatkozva a 2001. évi CVIII. tv. 6. § (1) bekezdésére.

10. A szerződéskötés lehetséges nyelve: magyar.


5. Általános szerződési feltételek célja, hatálya

1. Hivatkozva a 4.2 pontra, a Weboldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel, és annak írásbeli visszaigazolásával lehetséges. A megrendelés és visszaigazolás iktatásra és archiválásra kerül a vonatkozó Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat alapján úgy, hogy az utólagosan visszakereshető.

2. Weboldalon keresztül történő vásárlás esetén tehát jellemzően olyan, távollevők között kötött szerződés jön létre, amelyet a szerződés szerinti Termék nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő Felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt, azaz olyan eszközt, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére, alkalmaznak.

3. A Weboldalon keresztül történő vásárlás tekintetében ilyen, a távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz az elektronikus, internetes kapcsolat, és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

4. A Weboldal útján, elektronikusan tett megrendelés és annak visszaigazolása, elfogadása írásbeli szerződésnek minősül, mely jelen ÁSZF- ben foglalt rendelkezések szerinti tartalommal jön létre a Felek között.

5. A 4. pontnak megfelelően tehát a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek célja és tárgya a Felek között, a Weboldalon keresztül történő vásárlással létrejövő szerződés feltételeinek rögzítése, a jogviszony szabályozása, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi környezetre, különös figyelemmel a Fogyasztó érdekeire és jogszabályokból eredő jogaira.

6. Amennyiben a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek betartásra kerülnek a megrendelés során, és létrejön az egyedi adásvételi szerződés, az Fogyasztónak fizetési, az Üzemeltetőnek a megrendelt Termék(ek) határidőben történő szerződésszerű leszállítására vonatkozó teljesítési kötelezettsége keletkezik.

7.Az általános szerződési feltételek tárgyi hatálya:

a) Az általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezik mindazon, Termékek adásvételére irányuló fent említett szerződéseknek, és így a tárgyi hatálya kiterjed minden olyan szerződésre, amelyeket az Üzemeltető, mint eladó a Fogyasztóval, mint vevővel a Termékek adásvétele tárgyában köt, kivéve azt az esetet, ha Felek kifejezetten és közös akarat-elhatározásból eltérnek az általános szerződési feltételektől.

b) Az általános szerződési feltételek továbbá tartalmazzák az Üzemeltető által üzemeltetett Weboldalon keresztül történő megrendelés, visszaigazolás (vásárlás) és teljesítés, valamint a

Weboldal működésével, a jótállással, termék- és kellékszavatossággal kapcsolatos szabályokat, az Üzemeltető, valamint a Fogyasztót megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket, valamint egyéb, jogszabályok által előírt tartalmakat.

8. Az általános szerződési feltételek időbeli hatálya:

a) A jelen általános szerződési feltételek 2016. augusztus 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

9. Az általános szerződési feltételek személyi hatálya kiterjed az Üzemeltetőre és a Fogyasztóra.

10. Üzemeltető jogosult egyoldalúan módosítani az általános szerződési feltételeket. A módosításokat az Üzemeltető azok hatályba lépése előtt 30 nappal a Weboldalon közzéteszi.


6. A megrendelhető Termékek körei általánosságban

1. A Fogyasztó által megrendelhető, megvásárolható Termékek köre,

a. azok lényeges tulajdonságai, b. az egyes Termékek miniatürizált képe, c. rövid specifikációja, d. vonatkozó jótállási időt és annak alapja (Üzemeltető által vállalt szerződéses, vagy jogszabályi jótállás) e. a Termékre vonatkozó szállítási határidő (ha eltér a jelen ÁSZF- ben meghatározott általános szállítási határidőtől), és f. 3. fejezet 4. pont a, c, d, alpontjaiban meghatározottak a Weboldalon találhatóak meg.

2. Az egyes Termékekről nagyobb kép, valamint részletesebb specifikációja, raktári elérhetősége, és egyéb adatai az adott Termék linkjére (hivatkozására) kattintva, az egyedi terméklapon érhetők el.

3. A Termékek specifikációja tartalmazhatja az adott Termék méretét, anyagösszetételét, amennyiben ez releváns lehet a megrendeléshez, vagy a használathoz.

4. A Termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát (áfa mértéke: 27%), azonban nem tartalmazzák a szállítás díját, amely a megrendelést megelőzően, fizetési/pénztár szakaszba érkezéskor külön pontban, forintban kifejezve található meg a Weboldalon.

5. Amennyiben a Termékre vonatkozóan külön csomagolási vagy egyéb díj is felszámításra kerülhet, úgy az a megrendelést megelőzően, a fizetési/pénztár szakaszba érkezéskor külön pontban, forintban kifejezve található meg a Weboldalon.

6. Az árak, ide értve a csomagolás, szállítás és egyéb, a minden költséget fizetendő végösszeget növelő díjakat is, a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek mellékleteinek tekintendők.

7. Üzemeltető a Termékek árai, valamint egyéb díjak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékekre vonatkozó, minden költséget fizetendő végösszegét nem befolyásolja.

8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Üzemeltető teljes körűen tájékoztatja a Weboldal látogatóit, valamint a Fogyasztókat az akció pontos tartalmáról és annak pontos időtartamáról.

9. Üzemeltető által forgalmazott valamennyi Termék magyar nyelvű leírással, ahol szükséges, ott használati útmutatóval rendelkezik, melyet az Üzemeltető a Termék kiszállításával egyidejűleg bocsát a Fogyasztó rendelkezésére, ha az korábban a Weboldalon nem érhető el.

10. Üzemeltető ügyfélkapcsolati pontot, ahol a Termékek személyes megrendelésére és/vagy átvételére lehetőség van, a következők szerint működtet:

a. Aktív Kft, 6500 Baja, Keleti Krt. 47.

b. Nyitva tartás munkanapokon: 7:30-16:30

11. A Termékek weboldalon keresztül történő megrendelés (vásárlás) és ügyfélkapcsolati ponton történő átvétele esetén az Üzemeltető által küldött visszaigazoló e-mail-t kell bemutatni az Üzemeltető képviselője számára.


7. A megrendelhető Termékek kategóriái

1. Üzemeltető a Fogyasztók teljes körű tájékoztatásának céljával a Termékek kategóriáit jogszabályok által megállapított jogok és kötelezettségek

alapján az alábbiak szerint kategorizálja azzal a megjegyzéssel, hogy

előfordulhat, hogy bizonyos kategóriákba eső Termékek a Weboldalon nem érhetőek el.

2. Jótállás köteles Termékek: Bizonyos termékkörökre főszabály szerint a 10.000,- Ft feletti eladási ár esetén jogszabály alapján, egy éves kötelező jótállás, a 100.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250.000 Ft eladási ár felett három év jótállás (hétköznapi nevén: garancia) vonatkozik, amely a Fogyasztók szempontjából igen kedvező. Lényege, hogy a vásárlástól számított egy éves időtartam alatt a termék meghibásodása esetén az eladót terheli a bizonyítási kötelezettség a tekintetben, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett. Amennyiben erre nem képes, úgy helyt kell állnia a hibás teljesítésért. A termékkörök a jótállás köteles termékekről szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben itt elérhetőek.

3. Nem jótállás köteles Termékek: Azon Termékekre, amelyek nem esnek a jótállás köteles termékekről szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá, mert például eladási ára 10.000,- Ft, vagy az alatti, kötelező jótállás – jogszabály alapján – nem vonatkozik, ugyanakkor az Üzemeltető (vagy a gyártó vagy forgalmazó) vállalhat önkéntes (szerződéses) jótállást, továbbá a Fogyasztót megilletik a kellékszavatossági jogok, amelyek tartalmáról a mindenkor hatályos ÁSZF részletesen rendelkezik. Üzemeltető már itt felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a nem jótállás köteles Termékek esetében is a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el, továbbá hogy a teljesítéstől számított hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a tejesítés időpontjában is megvolt. Ennek értelmében az első hat hónapban jelentkező kellékhiány miatti felelősség alól az Üzemeltető csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az eladáskor a termék hibátlan volt, tehát a hiba oka a teljesítés után, a Termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett. Egyéb szabályok a kellékszavatossággal kapcsolatban az ÁSZF későbbi pontjaiban kerültek meghatározásra.

4. Akciós Termékek: A vonatkozó jogi előírások alapján az ilyen Termékekre is ugyanúgy irányadóak a szavatosság, valamint a kötelező jótállás szabályai. Azonban ha a Termék azért akciós, mert például valamilyen apró szépséghibája van, és erre az Üzemeltető felhívta a Fogyasztó figyelmét, akkor ezen hiba miatt nincsen lehetőség kicseréltetni, kijavíttatni a Terméket, de a Termék más - nem ismert - hibája esetében érvényesíthetőek a szavatossági jogok.

5. Egyedi Termékek: Olyan nem előre gyártott Termék, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék,

amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak. Ebbe a kategóriába tartozó Termékek vásárlása esetén fontos tudni, hogy a jogszabály rendelkezése szerint a Fogyasztót nem illeti meg az indokolás nélküli elállási jog, amely tényre az Üzemeltető köteles előzetesen felhívni a Fogyasztók figyelmét, amelyet ezúton, továbbá a Weboldalon megtesz.

6. Zárt csomagolású higiéniai Termékek: Ebbe a kategóriába tartozó Termékek vásárlása esetén fontos tudni, hogy a jogszabály rendelkezése szerint a fogyasztót nem illeti meg az indokolás nélküli elállási jog, amely tényre az eladó köteles előzetesen felhívni a vásárlók figyelmét. Higiéniai termékekre azonban csak abban az esetben nem vonatkozik az elállási jog, ha a Fogyasztó a Terméket védő zárt csomagolást felbontotta.

7. Zárt csomagolású, egészségvédelmi Termékek: Ebbe a kategóriába olyan zárt csomagolású Termékek tartoznak, amelyek egészségvédelmi okokból az átadást követő felbontása után nem küldhetőek vissza, és erre a tényre az eladó köteles előzetesen felhívni a vásárlók figyelmét. Ebbe a kategóriába tartoznak az Üzemeltető által értékesített étrend-kiegészítő készítmények is, ezért ezekre vonatkozóan az elállási jog csak úgy gyakorolható, ha a Fogyasztó a zárt csomagolást nem bontotta fel.

8. Minőséget rövid ideig megőrző Termékek: Ebbe a kategóriába tartoznak a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termékek. Ilyen Termékek vásárlása esetén fontos tudni, hogy a jogszabály rendelkezése szerint a Fogyasztót nem illeti meg az indokolás nélküli elállási jog, amely tényre az Üzemeltető köteles előzetesen felhívni a Fogyasztók figyelmét, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF alapján is eleget tesz.

9. Digitális Termékek: A Fogyasztó nem gyakorolhatja felmondási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Üzemeltető a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a felmondási jogát.

10. Szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás (pl. színházjegy): A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

11. Szolgáltatás nyújtása (ideértve a megrendelhető kiegészítő szolgáltatásokat, vagy éppen a kuponokat is): A Fogyasztó nem gyakorolhatja a felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló

szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Üzemeltető a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.


8. A Weboldalról történő megrendelés általános szabályai


1. A Megrendelés általános és főbb lépései:

a) a Weboldalon elérhető Termék elektronikus kiválasztása (kattintással);

b) darabszám beállítása;

c) az ÁSZF, valamint Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat elfogadása;

d) megrendelés megerősítése (elektronikus elküldése az Üzemeltető irányába);

e) a Fogyasztó részéről történő pénzügyi teljesítés.

2. Az Üzemeltető köteles a Fogyasztó megrendelésének megérkezését a Fogyasztó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított - a szolgáltatás jellegétől függő elvárható időn belül - de legkésőbb 48 órán belül a Fogyasztóhoz nem érkezik meg, a Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttségtől, vagy a szerződéses kötelezettségek alól (2001. évi CVIII. tv. 6. § (2) bekezdés).

3 . Üzemeltető a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Fogyasztóhoz 48 órán belül, akkor A Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Fogyasztóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). Fogyasztó elektronikus úton leadott megrendelése a vásárlásra történő ajánlattételnek számít, amit még nem köteles teljesíteni az Üzemeltető. A megrendelés beérkezéséről Üzemeltető rendszere automatikus visszaigazolást küld a Fogyasztó számára, amely nem minősül a megrendelés elfogadásának, az kizárólag a megrendelés beérkezésének tényét igazolja vissza. A megrendelés elfogadására mindig egy későbbi, nem automatikusan kiküldött és a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban kerül sor, ezzel jön létre a szerződés.

4. A megrendelések feldolgozása minden munkanapon közép európai idő szerint 08.00 órától 16.00 óráig történik. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Üzemeltetőhöz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén kell Üzemeltetőhöz érkezettnek tekinteni, és attól az időponttól számított 24 órán belül kerül feldolgozásra.

5. A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Üzemeltető – megrendelés elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja a Fogyasztót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés az Üzemeltető erről szóló e-mail üzenetének Fogyasztóhoz történő megérkezésével jön létre.

Raktáron lévő termék megrendelése esetén a megrendelés beérkezésének napját követő 2 munkanapon belül kerül átadásra a szállítást végző Partner számára.

Amennyiben a megrendelt termék a megrendelés leadásakor nincs raktáron, a termék a megrendelés beérkezésének napját követő 3 munkanapon belül kerül átadásra a szállítást végző Partner számára.

6. Fogyasztó elektronikus úton leadott megrendelése a vásárlásra történő ajánlattételnek számít, amit még nem köteles teljesíteni az Üzemeltető. Az első, automatikusan küldött visszaigazolás csak a megrendelés beérkezésének tényét tanúsítja. A megrendelés elfogadására mindig a második, nem automatikusan kiküldött visszaigazolásban kerül sor, ezzel jön létre a szerződés, amit már köteles teljesíteni az Üzemeltető.

7. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekintendő az Üzemeltetőhöz, illetőleg a Fogyasztóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (2001. évi CVIII. tv. 6. § (3) bekezdés).

8. Fogyasztó kizárólagos felelőssége a szállítási adatok pontos megadása.

9. Üzemeltető ugyanakkor fenntartja magának a jogot arra, hogy a Fogyasztó megrendelés során megadott adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést visszautasítsa (törölje), és/vagy a Fogyasztó megadott kapcsolati adatain keresztül – az Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat szerint – felvegye a kapcsolatot a Fogyasztóval az adatok egyeztetése céljával.

10. Üzemeltető a szállítási adatok pontatlanságából bekövetkező károkért felelősséget nem vállal.

11. Üzemeltető a megrendelt Terméke(ke)t szerződött futárszolgálattal, vagy postai úton szállíttatja ki a Fogyasztó által meghatározott címre, belföldön 1-5 munkanapon belül. A Termékek kézbesítése munkanapokon történik, az esetek többségében 8-17 óra közötti időszakban. A Fogyasztót a szállítás pontos időpontjáról a szerződött futárszolgálat, vagy a posta ezzel a céllal megbízott képviselője tájékoztathatja.

12. Az Üzemeltető a Fogyasztó, mint érintett adatait az Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek messzemenő betartása mellett továbbítja a szerződött futárszolgálat, vagy a posta felé.


9. A megrendelés menete általánosságban

1. Fogyasztó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást azzal, ha virtuális kosarába helyezi (kattintással) a kiválasztott Termék(ek)et, az általa beállított darabszámmal.

2. Fogyasztó ugyanakkor a megrendelés folyamata során – saját döntése alapján – létrehozhat olyan felhasználói fiókot, amelyben a megrendelés során megadott személyes adatai eltárolásra kerülnek. A felhasználói fiók létrehozása könnyebbséget jelent a Weboldalon történő ismételt vásárlások során; ekkor a fiókba történő bejelentkezés esetén a Fogyasztónak a személyes adatait nem kell ismételten megadni.

3. Fogyasztó bármikor megtekintheti a virtuális kosár tartalmát a vonatkozó ikonra, vagy linkre történő kattintással.

4. Amennyiben Fogyasztó további Terméket szeretne kosarába helyezni, folytatja a Termékek kosárba helyezését a megszokott módon.

5. Amennyiben Fogyasztó a Termék darabszámát módosítani kívánja, úgy beírja a kívánt darabszámot és a rendszer újrakalkulálja a minden költséget fizetendő végösszeget.

6. Amennyiben Fogyasztó már kosárba helyezett Terméket kíván eltávolítani, úgy rákattint az eltávolítást jelentő ikonra, vagy linkre.

7. Amennyiben Fogyasztó nem kíván több terméket a kosárba helyezni, úgy lehetősége van áttekinteni

a. a virtuális kosarába helyezett Termékeket, kiegészítő szolgáltatásokat;

b. azok egyedi és összesített, ÁFA-val növelt vételárát;

c. vonatkozó egyéb díjakat (pl. szállítás, csomagolás);

d. a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket és

e. a mindenkor hatályos Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzatot.

8. Fogyasztó a megrendelését a Weboldal látogatójaként, vendégként, vagy a weboldalra regisztrált felhasználóként is megteheti.

9. Amennyiben Fogyasztó már regisztrált felhasználó a Weboldalon és a megrendelés előtt, vagy megrendelés során a bejelentkezést választja, úgy a regisztráció során megadott azonosító és a hozzá tartozó jelszó segítségével a Weboldalra beléphet és a megrendelés során felhasználhatja a már korábban megadott adatait.

10. Bármelyik módot is válassza a Fogyasztó, a megrendelés során az Üzemeltető rendelkezésére kell bocsátania mindazokat, az Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott adatokat, amelyek a megrendelés Üzemeltető részéről történő szerződésszerű teljesítéséhez

szükséges, így különösen azokat, amelyek a számla kiállításához, és a Termék kiszállításához szükségesek (számlázási és szállítási adatok, kapcsolattartási adatok).

11. Amennyiben Fogyasztó a kosarának tartalmát nem kívánja módosítani, a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket és a mindenkor hatályos Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzatot elolvasta, megértette és elfogadta (amelyet jelölni szükséges), úgy a megrendelést kattintással megerősíti.

12. A megrendelés megerősítésével a Fogyasztó a fizetési/pénztár szakaszba érkezik, ahol kiválasztható a fizetési mód, és bankkártyával történő vásárlás esetén megnyílik a bank fizetési oldala, hogy azon keresztül Fogyasztó a korábban jóváhagyott minden költséget tartalmazó fizetendő végösszeget elektronikusan megfizethesse.

13. Az ebben a szakaszban megadott bankkártya (ideértve a hitelkártya adatokat is) adatok kezelését és bank felé történő továbbítását (ha az technikailag szükséges) az Üzemeltető az Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat alapján végzi.

14. A megrendelés beérkezéséről Üzemeltető a mindenkor hatályos ÁSZF-ben meghatározott módon, automatikusan értesíti a Fogyasztót, és az ÁSZF- ben meghatározott módon feldolgozza a megrendelést és megteszi a szükséges lépéseket (pl. visszaigazolás).

15. A fizetés megtörténtéről, vagy sikertelenségéről a bank értesíti a Fogyasztót a megnyílt oldalon és egyéb módokon keresztül.

16. A megrendelés menetétől függetlenül, Fogyasztó köteles a Terméket kézbesítéskor nyomban, a kézbesítő előtt megvizsgálni, és Terméken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés és/vagy hiány esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés és/vagy hiány esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Üzemeltető nem fogad el.


10. Eltérés a megrendelés általános menetétől

1. Bizonyos esetekben, például Termék, vagy Termékek köre, vagy egyes Fogyasztók, vagy Fogyasztók adott köre, vagy szállítási, vagy fizetési mód esetén Üzemeltető eltérhet a fent meghatározott általános megrendelési

lépésektől, amelyről a Weboldalon keresztül, a megrendelés során tájékoztatja a Fogyasztót.

2. Példálózó felsorolással élve, az Üzemeltető eltérhet a megrendelés fent meghatározott általános menetétől:

a. olyan nem előre gyártott Termék esetében amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak (egyedi Termék);

b. raktáron nem lévő Termék megrendelése esetén;

c. utánvétes megrendelés esetében;

d. előreutalás esetén;

e. egyéb esetben.

3. Ezekben az esetben előfordulhat, hogy a minden költséget tartalmazó fizetendő végösszeg megfizetése nem a fent meghatározott módon történik, vagy a megrendelést egyéb, a Weboldalon meghatározott módon megerősíteni szükséges, vagy egyéb más lépést kell tenni.

 a. Eltérés a megrendelés általános menetétől – Egyedi Termék

1. Amennyiben Fogyasztó utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő Terméket, vagy Terméket a Fogyasztó személyére szabták, az Üzemeltető eltérhet a megrendelés általános menetétől.

2. Egyedi Termék vásárlása esetében az általános megrendelés folyamata a

8. fejezet 1.d pontban meghatározott megerősítéssel véget ér, a megadott adatok az Üzemeltető számára eljutnak, aki azokat feldolgozza.

3.Feldolgozás során Üzemeltető a mindenkor hatályos Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatban foglaltak alapján kapcsolatba léphet a Fogyasztóval annak kapcsolati adatain keresztül, amennyiben az elengedhetetlenül szükséges, hogy

a. a megrendelést pontosítsák, Fogyasztó az igényeit részletesen feltárhassa az Üzemeltető előtt;

b. a fizetési módot és ütemezést leegyeztessék.

4. Amennyiben Üzemeltető és a Fogyasztó mindenben megállapodtak, úgy Üzemeltető a megrendelést visszaigazolja, és megkezdődik a teljesítés mind az Üzemeltető, mind pedig a Fogyasztó oldaláról, utóbbi részéről a fizetési módnak és ütemezésnek megfelelően.

b. Eltérés a megrendelés általános menetétől – Raktáron nem lévő Termék

1. Amennyiben Fogyasztó olyan Terméket kíván megrendelni, amely nincsen a megrendelés pillanatában raktáron, úgy – Üzemeltető döntése alapján – az általános megrendelés folyamata a 8. fejezet 1.d pontban meghatározott megerősítéssel véget érhet, és a megrendelés feldolgozását követő visszaigazolásban meghatározott módon és határidőben kell a Fogyasztónak pénzügyi teljesítését megtennie, vagy a standard fizetési mód helyett utánvéttel, vagy előreutalással teljesítheti a pénzügyi kötelezettségeit.

c. Eltérés a megrendelés általános menetétől – az utánvétes vásárlás

1. Bizonyos, Weboldalon meghatározott Termékekre, vagy esetekre vonatkozóan, vagy egyes Fogyasztók, vagy Fogyasztók köre számára Üzemeltető lehetővé teheti azt, hogy Fogyasztó a Terméket utánvéttel vásárolja meg.

2. Utánvéttel történő vásárlás esetében az általános megrendelés folyamata a 8. fejezet 1.d pontban meghatározott megerősítéssel véget ér, a megadott adatok az Üzemeltető számára eljutnak, aki azokat feldolgozza.

3. Visszaigazolt utánvétes megrendelés esetén az Üzemeltető szerződött futárszolgálattal, vagy a posta segítségével szállíttatja ki Terméket a Fogyasztó által megadott szállítási címre.

4. A Termék átvétele kizárólag úgy lehetséges, hogy a Fogyasztó a futárszolgálat vagy posta megbízott személyének - átvételi bizonylat kíséretében - kiegyenlíti annak értékét.

5. Ebben az esetben a bizonylatot a számlával együtt kell megőrizni.

d. Eltérés a megrendelés általános menetétől – az előreutalás

1. Bizonyos, Weboldalon meghatározott Termékekre, vagy esetekre vonatkozóan, vagy egyes Fogyasztók, vagy Fogyasztók köre számára Üzemeltető lehetővé teheti azt, hogy Fogyasztó a Terméket előreutalással vásárolják meg.

2. Előreutalással történő vásárlás esetében az általános megrendelés folyamata a 8. fejezet 1.d pontban meghatározott megerősítéssel véget ér, a megadott adatok az Üzemeltető számára eljutnak, aki azokat feldolgozza.

3. Visszaigazolt előreutalásos megrendelés során a Fogyasztó a visszaigazolásként küldött értesítésben értesül a fizetési feltételekről.

4. A visszaigazoló értesítés minimális tartalma:

a. fogyasztó szállítási és számlázási címe;

b. rendelési azonosító;

c. megrendelt termékek, azok ára;

d. minden költséget tartalmazó fizetendő végösszeg;

e.Üzemeltető bankszámlaszáma.

5.A minden költséget tartalmazó fizetendő végösszeg bankszámlára történő befizetését követően a már kifizetett Termékeket az Üzemeltető szerződött futárszolgálattal, postai úton továbbítja a Fogyasztó által megadott szállítási címre. A Fogyasztó a termékekkel egy időben kapja meg a már kifizetett Termékek számláját.11. Regisztráció és bejelentkezés a Weboldalra

1. A Weboldalra történő regisztrációt a Fogyasztó a megrendelés folyamata során bármikor választhatja anélkül, hogy az addig virtuális kosarába helyezett Termékek és egyéb beállítások elvesznének.

2. Weboldalra történő regisztráció során a Fogyasztó az Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatban is meghatározott adatait adja meg az Üzemeltető számára a következőkben meghatározott céllal: adatok rögzítése, Fogyasztó számára jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a Termékek megrendelésének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

3. Amennyiben Fogyasztó a Weboldalra regisztrál, úgy a felhasználói fiók létrehozása során egy azonosítót és jelszót kell megadnia, amelyek a későbbiekben őt kellően azonosítják.

4. Javasolt, hogy a jelszó legalább 8, de legfeljebb 16 karakterből álljon, kis és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket is tartalmazzon.

5. Nem javasolt könnyen kitalálható vagy személyéhez kötődő jelszó használatát. Amennyiben a felhasználói jelszavát elfelejti, a regisztráció

során megadott elektronikus levelezési címére egyszer használható, véletlenszerűen generált belépési jelszót küld az Üzemeltető, amely segítségével elfelejtett jelszó helyett újat tud megadni. Üzemeltető a jelszavakat hozzá nem férhető, titkosított formában tárolja, így az eredeti jelszót a vásárló részére nem tudja visszafejteni és megadni.

6. Regisztráció során a Fogyasztó tudomásul veszi a mindenkor hatályos ÁSZF- et, valamint Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzatot.

7. Fogyasztó a Weboldalra a regisztráció során megadott azonosító és a hozzá tartozó jelszó segítségével léphet be a Weboldal erre a célra kialakított felületén, és a megrendelés során felhasználhatja a már korábban megadott adatait, vagy megváltoztathatja azokat.


12. A teljesítés

1. Az Üzemeltető – a fentiekben már írtak szerint - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül köteles a Termék(ek)et a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani a hatályos Ptk. 6:220. § (1) bekezdése alapján


13. Panaszkezelés rendje

2. A Weboldal célja, hogy az Üzemeltető valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, megfelelő mennyiségben, a Fogyasztó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

3. Üzemeltető a szóbeli panaszt, amelyet a Fogyasztó például telefonon tehet, azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Fogyasztónak.

4. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát haladéktalanul átadja/megküldi a Fogyasztónak.

5. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető 14 napon belül írásban megválaszolja.

6. Üzemeltető a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

7. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája és elérhetősége megtalálható a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

8. Üzemeltető az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kísérli meg rendezni.

9. Bírósági eljárás. Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

10. Ügyfél a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

11. Online Vitarendezési Platform: Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot. A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani. A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatóra, amennyiben közte és a Fogyasztó között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban pénzügyi fogyasztói jogvita merül fel. A Fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Békéltető Testület jogosult.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU


14. Elállás (felmondás) jogaa. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról

1. A 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 20. §-a alapján a 11. § (1) bekezdés j.) pontjára és (4) bekezdésére tekintettel az Üzemeltető ezúton tájékoztatja a Fogyasztót, mint szerződő felet arról, hogy 14 napon belül jogosult elállni a szerződéstől. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

2. Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,

a. amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

b. több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;

c. több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

3. Termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatását a Vállalkozás csak külön írásbeli szerződés alapján vállalja, ez esetben az elállási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első Terméket.

4. Tekintettel arra, hogy az Üzemeltető a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 21.

§(1) bekezdés alapján a fentiek szerint maradéktalanul eleget tett a 11. §

(1) bekezdés i.) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének, mégpedig az említett jogszabály 1. számú mellékletében megtalálható minta alapján, ez által a Fogyasztó számára nyitva álló elállási határidő nem hosszabbodik meg 12 hónappal.

5. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. E-mail-en keresztül történő jelzés esetén az e-mail elküldésének időpontját, a postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját veszi figyelembe az Üzemeltető.

6. Ha Ön, mint Fogyasztó az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát kérjük írásban juttassa el az Üzemeletető részére:

Üzemeltető neve: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Székhely és postai cím: 6344 Hajós, Kossuth utca 21.

Telefonszám: 78/548-044

E-mail: info@aktivkft.hu

7. Szóban tett elállási nyilatkozatát a Fogyasztónak minden esetben írásban is meg kell erősítenie a fenti határidőn belül.

8. Az elállás céljából a Fogyasztó felhasználhatja a jelen ÁSZF–ben megjelölt, a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének megfelelő elállási/felmondási nyilatkozat mintát.

b. Az elállás joghatásai

1. Elállás esetén a fentebb leírt módon megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell

teremteni, mintha a fogyasztó meg sem rendelte volna a Terméket a Weboldalon.

2. Ez azt jelenti, hogy a Fogyasztó köteles a megrendelt terméket postai úton, futárszolgálat segítségével visszajuttatni az Üzemeltető részére a Termék kézhez vételétől számított 14 napon belül. A Termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie.

3. Üzemeltető pedig köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a Fogyasztó által kifizetett Termék(ek) teljes összeget visszatéríteni, azonban az Üzemeltető a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a megrendelt Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

4. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot kell alkalmazni, kivéve, ha a Fogyasztó a más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többlet költség nem terheli.

5. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a fent hivatkozott és a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-ában meghatározott elállási jogát a 22. § (1) (2) és (3) bekezdésében meghatározottakkal összhangban gyakorolta (45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 22. § (4) bekezdése). Tehát a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát a nyilatkozat- minta felhasználásával, vagy erre irányuló egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a Weboldalon keresztül (Üzemeltető az elállást visszaigazolni köteles) gyakorolta.

6. Fogyasztó köteles az Üzemeltető számára a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket.

7. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre, a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

8. Jogszabály szerint nem felel a Fogyasztó a fentiek szerinti szükséges használatot meghaladó értékcsökkenésért, ha az Üzemeltető a 45/2014.

(II.26.) Kormányrendelet 11. § i.) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, azonban az Üzemeltető e jogszabály 1. számú melléklete alapján, jelen ÁSZF útján ennek eleget tett.

c. A fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket (45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 27. §)

1. A Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 20. §-a szerinti joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha

i. a Vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget (azonban ezeknek eleget tett a mindenkor hatályos ÁSZF alapján), vagy

ii. a Fogyasztó nem kérte a 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt (tehát az elállásra megnyíló határidő előtt);

b. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha

i. a Fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő (tehát az elállásra megnyíló határidő) lejárta előtt megkezdődjön,

ii. a Fogyasztó az i.) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a 20. § szerinti jogát (tehát elállás jogát), vagy

iii. a Vállalkozás elmulasztotta megadni a 12. § (2) bekezdésében vagy a 18. §-ban előírt visszaigazolást.

d. A fogyasztót megillető (indokolás nélküli) elállási jog alóli kivételek

1. A teljes körű tájékoztatás kedvéért, Üzemeltető ezúton tájékoztatja a Fogyasztókat arról, hogy mely esetekben nem illeti meg őket az indoklás

nélküli elállás joga – felsorolva minden esetet, közöttük olyanokat is, amelyek - tekintettel a Weboldalon keresztül megrendelhető Termékek köreire, - nem alkalmazhatóak:

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

e. A fogyasztót megillető elállás hatása a járulékos szerződésekre

1.Ha a kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 20. §-a szerinti elállási jog gyakorlása a járulékos szerződést is megszűnteti.

2.A Fogyasztó ez esetben az Üzemeltetőnek a járulékos szerződés megszűntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés megszűntetésével tőle egyéb költség nem követelhető, kivéve a fenti jogszabály 23. § (3) bekezdésében (költségesebb fuvarozási mód választás) vagy 24. - 26. §-ában (termék visszaküldésének közvetlen költsége, jelleg, tulajdonság, működés megállapításához szükséges használatot meghaladó értékcsökkenés) meghatározott eseteket.

3.Az Fogyasztó és az Üzemeltető közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

4.Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.


15. Jótállás

1. Az Üzemeltető a Termékekre szerződéses jótállást vállalhat, vagy a Termékre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezése szerinti kötelező jótállás vonatkozhat. A Weboldalon a termékeknél feltüntetésre kerül, hogy a termék szerződéses és/vagy kötelező jótállás alá esik-e.

2. A kötelező jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A gyártó saját döntése alapján ennél kedvezőbb jótállási időt is vállalahat, ez esetben a jótállás tartamára az lesz az irányadó.

3. Üzemeltető jótállás esetén köteles a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés (azaz a Termék vásárlónak történő átadása) után keletkezett.

4. A jótállás a jogosultnak (elsősorban a Fogyasztónak) jogszabályból eredő jogait nem érinti.

5. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel (Üzemeltető) szemben.

6. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási határidő a Termék Fogyasztó részére történő átadásával kezdődik. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Ha az Ügyfél a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek.

7. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

8. A jótállásból eredő igények a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A Termékekre vonatkozó jótállási jegy papír alapon vagy elektronikus jótállási jegy formájában kerülhet átadásra – e-mailben vagy letölthető dokumentumként – a fogyasztó részére. Lehetséges a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel átadni, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, de ez esetben az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig biztosítani kell. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

9. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Ha a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Ha jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

10. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani, ha pedig a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.


16. Szavatosság – Kellékszavatosság: tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

1. Milyen esetben élhet ügyfél a kellékszavatossági jogával?

a. Ügyfél az Üzemeltető hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

2. Milyen jogok illetik meg az Ügyfelet a kellékszavatossági igénye alapján?

a. Ügyfél – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy

másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

3. Milyen határidőben érvényesítheti ügyfél kellékszavatossági igényét?

a. Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

a. Ügyfél a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

a. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ügyfél igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


17. Szavatosság - Termékszavatosság

1. Milyen esetben élhet ügyfél a termékszavatossági jogával?

a. Ingó dolog (termék) hibája esetén ügyfél – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

2. Milyen jogok illetik meg ügyfelet termékszavatossági igénye alapján?

a. Termékszavatossági igényként ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

a. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

4. Milyen határidőben érvényesítheti ügyfél termékszavatossági igényét?

a. Termékszavatossági igényét ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

a. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén ügyfélnek kell bizonyítania.

6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

a. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

i. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

ii. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

iii. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

b. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7. A webshop üzemeltetője ezúton felhívja az ügyfelek szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetnek. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


18. A szavatossági igény esetén történő eljárás

1. Fogyasztó és az Üzemeltető közötti szerződésben a Felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

2. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása.

3. Az Üzemeltető a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

5. Ha az Üzemeltető a Fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény

elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

6. Üzemeltető a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

7. Üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze


19.Irányadó jogszabályok


1. A Weboldalon keresztül történő megrendelésre, vásárlásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény1, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.

2. Az 1. ponton túlmutatóan, a mindenkor hatályos általános szerződési feltételekre, továbbá az általános szerződési feltételek alapján a Felek jogviszonyaira a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó.20. Vegyes Rendelkezések


1. Üzemeltetőt jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Fogyasztó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. Üzemeltető kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

2. Üzemeltető kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

1 Különösen a Hatodik Könyv, Kötelmi Jog 6:5. §, 6:7.§, valamint „Az elektronikus úton történő szerződések különös szabályai” fejezete 6:82. § - 6:85. §-ai, továbbá XXIV. fejezet (hibás teljesítés).

3.Ha a jelen általános szerződési feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

4. Amennyiben Üzemeltető az általános szerződési feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy az Üzemeltető egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az általános szerződési feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

5. Üzemeltető fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül.

AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Hévizi János 

Ügyvezető igazgató
Letölthető mellékletek: