Product was successfully added to your shopping cart.

Aktív Kft. webáruház

Kérdése van?
Keresse ügyfélszolgálatunkat

Kosár

Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat

 

AKTÍV KFT. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. az adatok kezelésével összefüggésben jelen adatvédelmi szabályzat keretén belül tájékoztatja ügyfeleit, honlapjának látogatóit és vásárlóit, munkavállalóit, partnereit az általa kezelt személyes adatok kezelésének biztonságáról, elveiről, módszereiről valamint az érintettek személyes adatai kapcsán megillető jogairól.   

 

Jelen tájékoztató célja, hogy a weboldalra látogatók illetve a velünk szerződéses jogviszonyban állók személyes adataikat megadó ügyfeleink, még személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy az AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft., adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. Alábbi tájékoztatóban foglaltakhoz társaságunk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.

 

Az AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft., mint Adatkezelő a felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. kijelenti, hogy tiszteletben tartja partnerei, ügyfelei, honlapja látogatóinak, vásárlóinak , munkavállalóinak (érintett személyek) személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal vagyis információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU)  2016/679. Általános Adatvédelmi  rendelete  a (General Data Protection Regulation, „GDPR”) szabályainak és jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja az érintettek számára. 

 

Az AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft., mint adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

 

I.

Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére: 

Az Adatkezelő adatai:

név: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.

elérhetőség: 6344 Hajós, Kossuth utca 21.

Telefon: 78/548-044

Email info@aktivkft.hu

képviselője: Hévizi János ügyvezető

 

Adatfeldolgozás: 

 

Társaságunk a következő vállalatoknak továbbít adatokat: 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1540 Budapest; Magyarország. 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: adatvedelem@posta.hu.

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., 

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

adatvedelem@gls-hungary.com

dataprotection@gls-hungary.com

 

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
dpo@kh.hu 
A rendelések kézbesítésének és a kiszállítások frissítések engedélyéhez az alábbi adatokat továbbítjuk szállítmányozónk részére: vezetéknév, keresztnév, cím, e-mail cím, telefonszám.  A bankkártya adatok kezelését, azonosítását, a kártya és így a kapcsolódó bankszámla megterhelését az adott bank a saját adatkezelési- és adatvédelmi, valamint üzlet- és egyéb szabályzata alapján végzi.

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Online Comparison Shopping Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: Budapest, Rákóczi út 70-72

A Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából a vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik. A weboldalunkon történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában.  Ezt az EU GDPR (az EU általános adatvédelmi rendeletének) 6 (1) b cikke szabályozza. Az Adatfeldolgozó az átadott adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek. Társaságunk és az adatfeldolgozó között írásbeli szerződés áll fent, amely tartalmazza az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét.  Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat. Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket. Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit. Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő. Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat. Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

 

Adatkezelő saját szervezetén belül, szervezeti-működési egységei között adattovábbítást végez a bérszámfejtője és számlázó szoftvere irányába. 

 

 

Adatvédelmi tisztviselő: 

Társaságunk köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, tekintettel arra, hogy Társaságunk egyik főtevékenysége a webshop jellegénél fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszi szükségessé.  

 

 • adatvédelmi tisztviselő: Pechtinger Tamás
 • elérhetősége: +36 79 501 190, titkarsag@aktivkft.co.hu

 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 6344 Hajós, Kossuth utca 21. postai címre vagy elektronikusan az info@aktivkft.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

 

Külföldi adattovábbítás: 

 • nem történik külföldre adattovábbítás 

II.

Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama: 

 

Adatkezelési céljaink: 

 • tevékenységeink nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek és vásárlóinknak adatait a szerződés előkészítése és teljesítése, valamint törvényben meghatározott kötelezettség, jogi kötelezettségeink céljából kezeljük; 
 • szerződéses partnerek, beszállítók kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából; 
 • ügyfelek megrendeléseinek teljesítése; kapcsolattartói adatainak kezelése;
 • álláspályázók adatainak kezelése munkaviszony létrehozása céljából;
 • munkavállalók adatainak kezelése jogszabályi kötelezettség, munkaviszonyból eredő kötelezettség céljából; 
 • direkt marketing tevékenység, az érintett kifejezett, önkéntes hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez valamint jogos érdeken alapuló üzletszerzési céllal;
 • telefonbeszélgetések rögzítése az adatkezelő és az ügyfél jogainak érvényesítése céllal az érintett hozzájárulása alapján;
 • vagyonvédelem, személyi biztonság;
 • üzenetküldés, kapcsolatfelvétel, információkéréssel kapcsolatos adatkezelés: 
 • törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából
 • ágazati jogszabályoknak való megfelelés érdekében 

 

Adatkezelés jogalapja:

 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

 

      Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

 1. a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

 2. kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

 3. munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
 4. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 5. marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Marketing tevékenység céljából Facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
 6. on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

 7. hírlevél feliratkozás, kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 8. üzenetküldés, információkéréssel kapcsolatos adatkezelés: Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a felhasználó hozzájárulása.

 

 1. on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

 2. biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek,
 3. álláspályázók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 4. A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok, jogi kötelezettség teljesítése érdekében, Fgy.tv. 17/A.§ alapján,
 5. bankkártyás fizetés, az érintettek elektronikus úton történő vásárlásainak elősegítése, az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés végrehajtása.

 

 

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

 • beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
 • beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
 • szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés  
 • tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

 

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén).

 

Az egyes adatkezelési tevékenységek és az adatkezelés időtartama:

 

Az egyes adatkezelési tevékenységek és az adatkezelés időtartama:

A weboldalunkra érkező vásárló a vásárlás során az Általános Szerződési Feltételek mellet az Adatkezelési Tájékoztatónkat is el kell fogadja.  Az érintett, aki a hozzájárulását adja az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. A felhasználó itt a jelölőnégyzetnél való kattintáskor valamint a honlapunk alján az „Adatkezelési tájékoztató” gombra kattintva is bármikor eléri adatkezelési szabályzatunkat. Ezzel biztosítjuk a felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzetbe való kattintással (pipa elhelyezéssel) a felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót és annak ismeretében járul hozzá adatai jelen tájékoztatóban részletezettek szerinti kezeléshez.  


A kezelt adatok: megadott név, megadott email cím, cím, telefonszám. 

 

Mihez adja hozzájárulását, ha marketing akcióink keretén belül megadja nekünk adatait? 

 • a call centerben dolgozó szakértő kollégáink felhívják Önt és termék illetve szolgáltatásunkkal összefüggő ajánlatot tesznek Önnek,
 • üzleteinkben dolgozó munkatársaink árajánlatot készítenek Önnek,
 • hírlevelet küldünk Önnek, melyben hasznos információt osztunk meg Önnel és az általunk nyújtott kedvezményekre hívjuk fel a figyelmét. 

 

Marketing célra adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kérheti adatainak helyesbítését, törlését az info@aktivkft.hu címre történő levél írásával. Leiratkozásra marketing leveleink végén is lehetőséget biztosítunk Önnek, ahol egy kattintással rendelkezhet adatainak további felhasználásáról. 

 

 

A https://www.aktivkft.hu/ oldalon elérhető webáruházunk tevékenységéhez kezelt adatok:

A webáruházban történő vásárláshoz az érintett által megadott személyes adatok: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, az érintett által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, termék cikkszáma, megnevezése, vételára az érintett által alkalmazott átvételi és fizetési mód, az érintett vásárlásainak tételösszege.

 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintettek bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A Társaságunk a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. 

 

A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

https://aktivkft.hu/cookie-szabalyzat

 

Weboldalunk lehetővé teszi termékeink online megrendelését, ezt megteheti regisztráció nélkül és regisztrációval egyaránt, melyhez az alábbi adatokat kérjük el Öntől: név, telefonszám, email cím. Minden esetben a jelölőnégyzetbe való kattintással járul hozzá adatai kezeléséhez. A megrendelés végrehajtásához és a megrendelés leadásához létrehozott szerződés teljesítéséhez Társaságunk feldolgozza az Ön által megadott, általunk gyűjtött személyes adatokat. Elmentjük a kapcsolattartási adatait (név, cím, telefonszám, email cím, fizetési információk), amelyeket önkéntesen ad meg nekünk a megrendelés leadásakor, hogy megrendelését feltudjuk dolgozni. Regisztrációval rendelkező ügyfelink bármikor bejelentkezhetnek weboldalunkra email címünk és jelszavuk megadásával. 

 

Bankkártyával történő fizetés: 

Társaságunk weboldalán keresztül lehetőség van a megrendelt termékek ellenértékét bankkártyával vagy hitelkártyával kiegyenlíteni. A bakkártya adatokat az érintett önként adja meg, amennyiben ezt a fizetési formát választja átirányítjuk a pénzügyi szolgáltató (bank) hivatalos weboldalára, és az ügyfél ott folytatja tovább a termékek kifizetését.
A bankkártya adatok kezelését, azonosítását, a kártya és így a kapcsolódó bankszámla megterhelését az adott bank a saját adatkezelési- és adatvédelmi, valamint üzlet- és egyéb szabályzata alapján végzi.

 

 

Az üzleteinkben történő vásárlás:

Társaságunknál lehetőség van az üzleteinkben történő személyes vásárlásra is. Ebben az esetben az adatkezelési célunk az üzleteinkben történő vásárlás lebonyolítása, számla kiállítása, vásárlók nyilvántartása, kapcsolattartás vásárlóinkkal. Az adatokat a vevő kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük. 

A kezelt adatok: vásárlás dátuma, időpontja, név, cím, adószám, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, cikkszáma, fizetési módja, vevőszám. 

 

Üzleteinkben lehetőség van ajánlatkérésre is, amelyet az érintett kezdeményez, itt az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.  

 

Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel, információkéréssel kapcsolatos adatkezelés: 

Társaságunk Facebook oldalt üzemeltet, melyen keresztül lehetőséget biztosítunk írásban történő információkérésre. Weboldalunkon keresztül a kapcsolat menüpontban feltüntetett email címekre érkező kérdéseket is megválaszoljuk. Az üzenetküldés mindig az érintett kérésére történik, önkéntes hozzájárulása alapján. 

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

 

A kezelt adatok köre: a Facebook üzenetet küldő felhasználók esetében és az emailt küldőknél is a felhasználó által az üzenetben megadott elérhetőségek, jellemzően: vezetéknév, keresztnév, email cím. 

 

Minőségi kifogások kezelése, áru visszavét: 

Amennyiben vásárlóinknak az általunk kínált termékekkel kapcsolatos kifogása van és panasszal vagy szavatossági igénnyel fordul hozzánk vagy elállási, felmondási jogát szeretné érvényesíteni az alábbi adatokat tároljuk: vásárlás dátuma, időpontja, név, cím, adószám, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, cikkszáma, fizetési módja, vevőszám, szavatossági igény oka, panaszról felvett jegyzőkönyv. Az adott termék beszállítója felé a vásárló kártalanítása esetén a név és cím, telefonszám adatokat továbbítjuk az érintett önkéntes hozzájárulása alapján. 

 

Elállás, felmondási jog gyakorlása esetén tároljuk a fogyasztó nevét, címét, a szerződéskötés időpontját, átvétel időpontját és a megrendelés számát. 

Amennyiben vásárlónk békéltető testületi eljárás lefolytatását kérelmezi a következő adatokat tároljuk: név, cím, telefonszám, email. 

 

Szerződéses partnerek adatainak kezelése: 

 

A kezelt személyes adatok megnevezése:

 • kapcsolattartó név
 • elérhetőség (telefonszám, email)
 • számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

 

A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama:

 

- a szerződés megszűnését követő 5 évig, kivéve:

- a számlaadatokat, melyeket 8 évig őrzünk. 

 

 

 

III.

Érintetti jogok:

 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak, melyek a kötvetkezők: 

 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

 2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

 3. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); 

 4. az adat kezelésének korlátozása;

 5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

 6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; 

 7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

 8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

            

IV.

 

Adatvédelmi incidens:

 

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is. 

 

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

V.

Fogalom meghatározások: 

 

1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. profilalkotás : személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

6. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

7. álnevesítés : a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

8. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

9.  az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

10. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

VI.

Jogorvoslati tájékoztatás:

 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési címe: 1374 Budapest, Pf. 603.). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.  

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

 

Kelt: Hajós, 2021. január 18.

 

                                                                             AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.

                                                                                    képviselője: Hévizi János ügyvezető