Product was successfully added to your shopping cart.

Kérdése van?
Keresse ügyfélszolgálatunkat

Kosár
Fatüzelésű bojler inox 120 L
131 990 Ft
119 990 Ft

Az akciós ár 2018.06.30-ig érvényes

Termékkód : 70464
1 év garancia

Ezen termék házhoz szállítása belföldön (egész Magyarország területén) már egy darab termék megrendelése esetén INGYENES! A küldemény kézbesítését az MPL futárszolgálat végzi.


A termék zárt vízvezeték rendszerre köthető.


A VÍZMELEGÍTŐRE VONATKOZÓ ADATOK

A vízmelegítő egy függőleges tengelyű henger alakú, acéllemezből készített, kétkamrás felépítésű test. A tűztér a test alsó részén, míg a vízmelegítő-tároló tartály a felső részén helyezkedik el. A víznyomásnak kitett tartály rozsdamentes (saválló) acéllemezből, illetve csőből, hegesztett szerkezetben készül. A hengeres tartály egy 7350 mm átmérőjű henger- palástból, egy-egy csonkakúp alakú aljból illetve tetőből, valamint egy 7114 mm átmérőjű füstcsőből hegesztett szerkezetben van kialakítva. A tartály felső részén van elhelyezve a melegvíz-, a biztonsági szelep-, valamint a kémény csatlakozócsonkja. A tartály oldalára helyezték el a termikus áteresztőszelep, valamint a termo-manométer csatlakozócsonkját. A tartály aljára a bemenő hidegvíz, illetve a töltő-ürítőszelep csonkja van hegesztve. A tartály alatt helyezkedik el a tűztér, a hamutartóval, illetve a hamutartó tálcával. A rostély felületén hosszanti réseket képeztek ki, amelyek az égési levegő behatolását teszik lehetővé. A tűz¬tér tüzelőanyagadagoló ajtóval van ellátva, és belső felülete samott téglával bélelt. A tűztér alatti hamutartó tálcába hull le az égési folyamat során keletkező hamu. A hamutartó ajtaján keresztül lehet hozzáférni a hamutartó tálcához. A hamutartó ajtajának megfelelő mértékű nyitása vagy csukása által szabályozni lehet az adagolt égési levegő mennyiségét.


TELEPÍTÉS, ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS

1             - Bojler

2             - Melegvíz kijövetel

3             - Füstcső csatlakozó, D = 120 mm

4             - Termó manométer

5             - Leeresztő csavar

6             - Hideg víz bemenetel


A telepítést csak szakképzett szakember végezheti.

- A vízmelegítőt olyan helyiségben kell elhelyezni ahol megfelelő hely áll rendelkezésre annak takarítására, illetve amelynek legalább 2,5 m a belmagassága. Természetes, és mesterséges megvilágítást is biztosítani kell.

- A vízmelegítőt működési helyzetben, egy teljesen sima, vízszintes felületre kell elhelyezni. Mozgatását óvatosan kell végezni, hogy az esetleges sérüléseket elkerüljük.

- A padló, a mennyezet, illetve a falak tűzálló anyagból kell, készüljenek, az érvényes vonatkozó előírásoknak megfelelően. A következő feltételeket kell betartani:

- a burkolatlan, éghető felületektől legalább 1 m, a tűzállóanyaggal burkolt felületektől pedig legalább 0,7 m távolságra kell elhelyezni a vízmelegítőt, illetve a füstcsöveket

- a tűztér felső felülete az éghető anyagból készült mennyezettől legalább 2 m-re, a tűzálló burkolattal ellátotttól pedig legalább 1,5 m -re kell legyen

- a vízmelegítő alatti padlófelületet 0,5 cm-es hőálló lemezzel kell elszigetelni (ezt fémlemezből, téglából, betonból, stb. lehet kiképezni); a szigetelés meg kell haladja a vízmelegítő körvonalait: kétoldalt 25 cm-rel, elöl 50 cm-rel

- ha a vízmelegítő előtt éghető anyagból készült fal van, attól legalább 1,25 m távolságot kell hagyni

- Ha a közelben éghető anyagok vannak, azokat megfelelő, biztonságos távolságra kell helyezni, illetve fel kell készülni a tűzveszély elkerüléséhez, valamint tűzoltáshoz; a vízmelegítőt tilos gyúlékony anyagok tárolására használt helyiségbe telepíteni

- Biztosítani kell a friss égési levegőt: elzárhatatlan, legalább 100 cm2 felületű nyílást kell kiképezni. Ha több, levegőt igénylő készülék van a helyiségben, a nyílást annak megfelelően kell méretezni.

- A vízmelegítőt egy független, legalább 20 Pa-os huzatot biztosítani képes kéményhez kell csatlakoztatni.

- Ha több készüléket csatlakoztatnak ugyanarra a kéményre, be kell tartani az érvényben lévő, vonatkozó rendelkezéseket, és szabályokat.

- A kémény a következő követelményeknek kell eleget tegyen:

- tömör, hőszigetelő, hőálló anyagból kell készülnie, hogy bírja a füstgázok magas hőmérsékletét illetve, hogy ne képződjön kondenz, és ne hűtse le a füstgázokat

- megfelelő mechanikai ellenállóképessége kell legyen, hogy bírja a szél, földrengés, alacsony hőmérséklet okozta megterheléseket

- tökéletesen függőlegesnek kell lennie, illetve a felső részén a füstgázok szabadon el kell, tudjanak távozni

- a felső része legalább 0,5 m-rel meg kell, haladja bármely, 8 m-es körzeten belüli építmény szintjét (beleértve a tetőgerincet is)

- keresztmetszete nem lehet kisebb, mint a vízmelegítő kéménycsatlakozója: 10 %-kal nagyobbnak kell lennie annál

- a fémből készült kéményt hőszigetelni kell, nem szabad azt szigeteletlenül, éghető anyagból készült födémeken vagy tetőszerkezeteken átvezetni

- A füstgázok erőltetett, exhausztorral történő eltávolítása tilos.

- A kéménycső (kürtő) minél rövidebb kell legyen, lehetőleg a vízmelegítő csonkjával megegyező méretben. Enyhe emelkedő dőlést (legalább 5°) kell biztosítani a kémény felé, lehetőleg könyök beiktatása nélkül. Legfeljebb egy könyök használata engedélyezett. A kürtő leszerelhető kell legyen, hogy ki lehessen takarítani.

- Biztosítani kell a tüzelő tárolásához szükséges helyet: az érvényes, vonatkozó tűzrendészeti szabályozások betartásáéval: a tüzelő tárolható a vízmelegítővel közös, vagy különálló helyiségben is.

- A vízmelegítővel közös helyiségbe csak akkor szerelhető légelszívó készülék, ha az eltávolított levegő pótlását biztosítani képes, megfelelő méretű nyílást képezünk ki.

- Ellenőrizni kell, hogy a vízmelegítő alsó részére fel van-e szerelve a 1/2”-os

vízleeresztő csap. Azt a csatornahálózathoz tölcsérrel illetve tömlővel lehet csatlakoztatni.

- A felsorolt szerelési munkák elvégzése után a vízmelegítőt csatlakoztatni kell az ivóvízhálózathoz, illetve a HMV elosztóhálózathoz.

- A helyiséget el kell látni a megfelelő tűzbiztonsági felszereléssel arra az eset¬re, ha például: kigyullad a kémény, vagy ha a tűztérből kieső izzó parázs gyúlékony anyaggal kerül érintkezésbe.

- Abban az esetben, ha a vízellátó rendszerben (hálózatban) a víz nyomása nagyobb mint 2 bar (a megengedett felső határérték), a vízmelegítő hidegvízcsonkja elé a következő biztonsági szerelvényeket kell szerelni, sorrendben:

      - egy db. nyomáscsökkentő NÁ15 (1/2”)

      - egy db. manométer (0-4 bar)

      - egy db. visszacsapószelep NÁ15 (1/2”)

      - egy db. lefúvószelep NÁ15 (1/2”) amely nyitási nyomása kisebb a biztonsági szelepénél (2 bar)


ÜZEMBEHELYEZÉS

Az üzembehelyezést csak megfelelő engedélyei rendelkező személy végezheti !!!


Üzembehelyezés, és próbák. 

A vízmelegítő beszerelése után el kell végezni az üzembehelyezést előkészítő munkálatokat, a nyomáspróbát, illetve üzembe kell helyezni a készüléket. Ellenőrizni kell a készülék alegységeit, a csatlakozó szerel¬vényeket, és azok működőképességét. Az ellenőrzések célja kiszűrni az esetleges szerelési hibákat, illetve a szerelés során bekövetkezett meghibásodásokat. Ellen¬őrizni kell, hogy a szerelvények beszerelése a víz folyási irányának megfelelő-e?

- Előkészületek, és begyújtás. A készülék biztonságos és hibamentes működtetése érdekében el kell olvasni, és alkalmazni kell jelen fejezet utasításait.

- A víz felmelegítése. A tartályt, és a vezetékeket a fogyasztókig (csapok) fel kell tölteni vízzel. A csapok megnyitásával légteleníteni kell a rendszert. A víznyomást 1,0-1,5 bar értékre kell állítani.


Begyújtás

Ellenőrizni kell, hogy a füstjáratok tiszták, megfelelő-e a kéményhuzat (egy meggyújtott gyufa lángját az alsó ajtóhoz tartva). A megtisztított rostélyra gyűrt papírt, faforgácsot, apróra hasított fát kell helyezni. A forgács begyúlása után be lehet csukni az ajtót. Tilos fűrészport használni. Tilos tűzgyújtáshoz folyékony tüzelőanyagot, vagy a gyártó által nem engedélyezett tüzelőt használni. Tilos egyszerre túl nagy mennyiségű tüzelőt berakni. Amikor a berakott ap­rófa is megyúladt, a tűzteret fel lehet tölteni az előírt mennyiségű tüzelővel. A hamutartó ajtaját megfelelő helyzetbe állítva, szabályozni lehet az égést. A láng narancssárga színű kell legyen. Amikor a tűz megfelelően kezd égni, a tűztér ajtaját teljesen be lehet csukni. 6.2.3 Működtetés, és leállítás A víz felmelegítése során figyelni kell annak hőmérsékletét, illetve az égési folyama­tot. A 65 C°-os hőmőrséklet eléréséhez lehetséges, hogy égés közben pótolni kell a tüzelőt. Ha egyszerre túl nagy mennyiségű tüzelőt raknak be, az a víz nyomásának, és hőmérsékletének hirtelen növekedését idézheti elő. Megjegyzendő: attól, hogy sok tüzelőt rakunk be, a helyiség hőmérséklete nem fog gyorsabban emelkedni. Ha nem megfelelő az égés, állítani kell a hamu­tartó ajtajának helyzetén. Ha a víz hőmérséklete elérte a 65 C°-ot, a hamutartó ajtaját teljesen be kell csukni.


Műszaki adatok:

Űrtartalom: 90L

Névleges hőteljesítmény: 6,25 kw

Környezet felép leadott hőteljesítmény: 0,65 kw

Vízoldali max megengedett víznyomás: 2 bar

A melegvíz max hőmérséklete: 65 C

A bementei melegvíz hőmérséklete: 10 C

A füstgázok átlagos hőmérséklete: 225 C

Tűztér térfogata: 0,023 m3

Hatásfok: 80%

Minimális kéményhuzat: 20 Pa

Gyári próbanyomás értéke: 3,3 bar

Gyári nyomáspróba időtartama: 30 perc

Hegesztési szilárdsági tényező: 0,7

Füstcső csatlakozás: 115 mm

Súly: 55 Kg

Magasság (füstcső csonk tetejéig): 130 cm

Szélesség: 42 cm


Űrtartalom: 120L

Névleges hőteljesítmény: 6,25 kw

Környezet felép leadott hőteljesítmény: 0,65 kw

Vízoldali max megengedett víznyomás: 2 bar

A melegvíz max hőmérséklete: 65 C

A bementei melegvíz hőmérséklete: 10 C

A füstgázok átlagos hőmérséklete: 225 C

Tűztér térfogata: 0,023 m3

Hatásfok: 80%

Minimális kéményhuzat: 20 Pa

Gyári próbanyomás értéke: 3,3 bar

Gyári nyomáspróba időtartama: 30 perc

Hegesztési szilárdsági tényező: 0,7

Füstcső csatlakozás: 115 mm

Súly: 65 Kg

Magasság: 160 cm

Szélesség: 43 cm 

A termék adatlapján lévő szállítási információ (1 nap, 3 nap) a munkanapokon 12:00 -ig leadott megrendelés esetén értendő!


Szállítási költségek:

Minden 15.000 Ft-ot elérő kosárértékű megrendelés esetén ingyenes házhozszállítást biztosítunk az ország egész területén.


Vásárlási érték
Szállítási díj
0 Ft - 4999 Ft
1190 Ft
5000 Ft - 9999 Ft
1090 Ft
10.000 Ft - 14.999 Ft
990 Ft
15.000 Ft felett
INGYENES! (0 Ft)


A következő szállítási módok közül választhat:

- Személyes átvétel üzletünkben (6500, Baja, Keleti körút 47.)

- MPL Posta:

• A terméket a Magyar Posta Logisztika szállítja az Ön részére a megrendelésben feltüntetett szállítási címre. (Kérjük a szállítási címet a lehető legpontosabban adja meg számunkra!)

• A Magyar Posta Logisztika a 40 kg feletti küldemények szállítását (kizárólag munkanapokon) emelő hátfalas rakodótérrel ellátott teherautóval végzi, továbbiakban „békával” mozgatja a terméket.

• Szerződés szerint az MPL „háztól-házig” szállít, tehát a termék ingatlanba történő további mozgatását/bevitelét az ügyfélnek kell megoldania.

• A Postai feladó szelvényre minden esetben feltüntetjük az ügyfél e-mail címét és telefonos elérhetőségeit. A Posta automatikusan értesíti az ügyfelet e-mailben, amely tartalmazza a küldemény azonosítóját. Az e-mailben megadott linken tudja nyomon követni csomagját.

• Ha a megrendelés leadása során fizetés módként a Készpénzes fizetés átvételkor (UTÁNVÉT) opciót választja, akkor a csomag kiérkezésekkor készpénzben a futárnak kell kifizetnie küldemény ellenértékét.


Amennyiben sérülten kapta a küldeményt

• Javasoljuk, hogy kiszállításkor/kiérkezésekor – még a futár jelenlétében – vizsgálja meg a csomagot, és győződjön meg annak sértetlenségéről!

• Amennyiben valamilyen problémát észlel, kérjük, készítsen fotókat a termék állapotáról és ezt mellékelve írja meg nekünk tapasztalatait az info@aktivkft.hu e-mail címre (rendelési azonosítóval ellátva).

• Abban az esetben, ha a küldemény sérülése vagy tartalmának hiánya a kézbesítéskor nem volt azonnal felismerhető, azt a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül bármely postán személyesen vagy írásban kell bejelenteni.

• A bejelentéssel egy időben a küldeményt (a tartalmat a teljes belső és külső csomagolással együtt) a Posta rendelkezésére kell bocsátani. 

• A Posta a bemutatott küldemény alapján utólag elkészíti a jegyzőkönyvet. A kárigényt a bejelentéstől számított 30 napon belül bírálják el.

• (A nálunk vásárolt termékek rendelkeznek értékbiztosítással, mely a szállítás során keletkezett esetleges károk fedezésére szolgál. Ezt azonban csak abban az esetben tudjuk érvényesíteni, ha az esetleges problémák, így például a szállításból eredő sérülések, az átvétel során, a futár jelenlétében jegyzőkönyvezésre kerülnek. A jegyzőkönyvben minden fontos körülményt, észrevételt rögzíteni kell az esetleges kárigénnyel együtt.)


Átveheti a szomszéd a csomagomat, ha fizetni is kell érte?

• A szóban forgó küldeményt a Posta csak abban az esetben fogja a szomszédnak kézbesíteni, ha a küldemény címében megjelölt helyen tartózkodik és rendelkezik meghatalmazással.

• A meghatalmazás letölthető a posta honlapjáról, a www.posta.hu oldalról vagy elérhető az alábbi linken: https://www.posta.hu/static/internet/download/Meghatalmazas_nyomtatvany_20141021.pdf

1 ÉV GARANCIA